Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

POMOZTE PROSÍM POSTAVIT
VARHANY
XIV PRAŽSKÝCH MUČEDNÍKŮ

Na varhany je možno přispět na transparentní účet k tomu zřízený u Reiffeisen Bank, číslo účtu 16975777 / 5500. (účet vede Provincie bratří františkánů, protože je vlastníkem budovy kostela).
Na stav účtu se můžete podívat kliknutím na číslo účtu.

V boční kapli sv. Michala kostela Panny Marie sněžné v Praze, v níž jsou uloženy ostatky blahoslavených Čtrnácti pražských mučedníků, se nacházely malé varhany z 19. století, které byly ve velmi špatném technickém stavu. V rámci příprav beatifikace našich umučených bratří, a s tím souvisejících oprav kaple v roce 2012, bylo rozhodnuto o odstranění tohoto již nevyhovujícího nástroje a jeho nahrazení novým. Ten by měl důstojně sloužit liturgickým i mimoliturgickým potřebám poutního místa a ve své podstatě jasně odkazovat k památce světců, brutálně zavražděných v tomto kostele 15. února 1611.


Při hledání spojnice mezi současností a dobou těchto tragických událostí jsme jako vzor zvolili typ pozdně renesančního italského nástroje. Varhany pro české země sice značně netypické, ale charakterizující dobu a provenienci těchto umučených františkánů. Nástroj, který se pro italskou zpěvnost svých hlasů stane důstojnou připomínkou čtrnácti menších bratří od Panny Marie Sněžné.


Výtvarné pojetí varhanní skříně navrhl a malbu Čtrnácti pražských mučedníků provede výtvarník Milivoj Husák. Vlastní realizace nástroje byla svěřena renomované varhanářské firmě Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova.

Za realizační tým

Martin Šmíd, ředitel kůru při kostele Panny Marie Sněžné
Jakub František Sadílek ofm, Provinční ministr františkánů

Kontaktní mail pro dárce: pms@efara.cz.
Uzavření darovací smlouvy je možné, více informací viz kontaktní mail.

Celková předpokládaná částka na varhany je 3,5 mil.korun. K 9. červenci 2017 máme na účtu
523 975,04 Kč. Budeme vděčni za jakoukoli vámi poskytnutou částku i za modlitbu za zdar tohoto díla. číslo účtu: 16975777 / 5500 (transparentní účet u Reiffeisen bank)


Dispozice plánovaného nástroje