Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Hospodaření farnosti v roce 2021

Příjmy

Příjmy tvoří nedělní sbírky, peníze z pokladniček a dary. Vzhledem k omezením počtu návštěvníků bohoslužeb v první polovině roku byly sbírky nižší než v době před-covidové. Řada lidí poskytuje dary pravidelným měsíčním bankovním převodem na účet farnosti (7366885001/5500), každý podle svých možností - někdo stokorunu, někdo několik tisíc. Dárcům je na konci roku vystaveno potvrzení o daru a část darované částky se vrátí ve formě nižších daní.

Výdaje

Z přijatých běžných sbírek se odvádí 25 % Provincii bratří františkánů a další část do mzdového fondu Arcibiskupství pražského, účelové sbírky se odvádějí celé. Začátkem roku bylo pořízeno streamovací zařízení pro přenosy bohoslužeb. Farnost zaměstnává na plný úvazek kostelníka (bratr Angelo) a dvě ženy na několik hodin týdně (administrativa, úklid). Farář a farní vikáři jsou placeni arcibiskupstvím.

Stejně jako v roce 2020 výdaje výrazně převýšily příjmy. V pokladně a na běžném účtu bylo ke konci roku 440 558 Kč.

 

                 
Příjmy
 
Výdaje
 
Sbírky 653 192      Odvody ze sbírek 259 934
Sbírky účelové 144 944      Zaměstnanci – mzda 316 417
Dary 504 030      Zaměstnanci – odvody 90 895
    Hudba při bohoslužbách 304 000
    Ozvučení, video přenos 119 456
    Bohoslužebné výdaje 116 192
    Tisk 83 151
    Údržba osvětlení kostela 33 629
    Výpočetní technika 31 412
    Telefon, alarm 9 663
    Ostatní výdaje 166 187
Příjmy celkem 1 302 166 Výdaje celkem 1 709 583