Farnost Panny Marie Sněžné v Praze



      Facebook

Hospodaření farnosti v roce 2022

Příjmy

Příjmy tvoří nedělní sbírky, peníze z pokladniček a dary. Pokud můžete, zapojte se do podpory farnosti pravidelným měsíčním bankovním převodem (trvalý příkaz) na účet farnosti 7366885001/5500. Dárcům je na konci roku vystaveno potvrzení o daru a část darované částky se vrátí ve formě nižších daní.

Výdaje

Z běžných sbírek se odvádí 25 % Provincii bratří františkánů a další část do diecézního fondu sv. Vojtěcha, účelové sbírky se odvádějí celé. Byly provedeny nákladné opravy osvětlení, ozvučení a topení v kostele. Farnost zaměstnává kostelníka a další dva lidi na částečný úvazek. Farář a farní vikáři jsou placeni arcibiskupstvím.

Stejně jako v minulých letech výdaje převýšily příjmy. V pokladně a na běžném účtu bylo ke konci roku 325 666 Kč.

 

Příjmy
 
Výdaje
 

Sbírky

613 985

Odvody ze sbírek

446 994

Sbírky účelové

318 588

Zaměstnanci – mzda

342 184

Dary

749 409

Zaměstnanci – odvody

89 971

Tisk

123 000

Hudba při bohoslužbách

306 700

   

Elektřina a plyn

152 928

   

Bohoslužebné výdaje

117 651

   

Tisk

111 474

   

Opravy

255 924

   

Výpočetní technika

12 746

   

Telefony, alarm

11 098

   

Ostatní výdaje

67 135

Příjmy celkem 1 804 982  Výdaje celkem
1 914 805