Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Seznam požadovaných dokladů ke svatbě

Církevní svatba vyžaduje: