Fotokronika farnosti Panny Marie Sněžné v Praze


Vyprávění o Františkovi

fv06