Živý růženec

Tajemství živého růžence na leden 2021

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci lednu, obětujeme na úmysly papeže Františka. Za  bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a zvlášť v Bělorusku a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany. Za jednotu křesťanu, zvláště za setkání a usmíření mezi katolíky a protestanty na Bílé hoře. Za dar zdraví pro Marušku.  Za duchovní a mravní obnovu našeho národa. Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého. Za kněze, aby šli cestou pravdy. Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti.  Za jednotu křesťanů.  Za brzké ukončení epidemie. Za zdravotníky a všechny, kteří jim pomáhají. Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

 

Mária Margareta Bžochová

Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

Zuzana Rebcová

Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

Jirí Roček

Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

Taťána Leškovyčová

Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

Jana Šetřílová, Petra Madlová

Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

Alena Spišaková, Jana Valjentová

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně

Marie Tylečková, Petr Bartošík

Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

Helena Francouzová Blanka Novotná

Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

Anna Salátová, Jana Koklandová

Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

Helena Řehaková

Ježíš, který ustanovil eucharistii

Božena Harmáčková

Ježíš, který se pro nás krví potil

Helena Havlíčková

Ježíš, který byl pro nás bičován

Danka Matlovičová

Ježíš, který byl pro nás trním korunován

Ludmila Jirsová

Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

Ludmila Peyerlová

Ježíš, který byl pro nás ukřižován

Táňa Holomková , Ivana Popelová

Ježíš, který z mrtvých vstal

Martin Lipov , Yadviga Novytska

Ježíš, který na nebe vstoupil

Jana a Miroslav Radovi

Ježíš, který Ducha svatého seslal

Peter Němec Maria Mečířova

Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

Terezka Skálová

Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953