Živý růženec

Tajemství živého růžence na leden 2019

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci lednu obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky.Za pronásledované křesťany. Za Boži pomoc pro Janu, za dar zdraví pro Valentýna, Zuzanu a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého. Za dar víry pro Ivonu. Za ochotné pomocníky ve farnosti. Za duchovní a mravní obnovu našeho národa a za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání. Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti.  Za jednotu v rodinách.  Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence v roce 2019 a za jejich rodiny.

Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 11. 01. v 18:00 u Panny Marie Sněžné.

Jana Šetřílová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Alena Spišaková Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Helena Francouzová Blanka Novotná Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Anna Salátová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Helena Řehaková Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Božena Harmáčková Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Helena Havlíčková Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Danka Matlovičová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Ludmila Jirsová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Ludmila Peyerlová Ježíš, který se pro nás krví potil
Táňa Jahoda Ježíš, který byl pro nás bičován
Martin Lipov  Marie Bílková Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Peter Němec  Maria Mečířova Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Terezka Skálová Ježíš, který z mrtvých vstal
Mária Margareta Bžochová Ježíš, který na nebe vstoupil
Zuzana Rebcová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Jiří Roček Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Taťána Leškovyčová Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953