Živý růženec

Tajemství živého růžence na září 2018

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci září obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované křesťany. Za Školní děti,.jejich učitele a chovatelé. Za dar mateřství pro Janu, za dar zdraví pro Valentýna a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého. Za dar víry pro Ivonu. Za pomoc při těžkých rodinných situacích. Za duchovní a mravní obnovu našeho národa a za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání. Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti.  Za Školu Marie v ČR.

 Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 13. září v 18:00 u Panny Marie Sněžné.

Anna Salátová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Helena Řehaková Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Božena Harmáčková Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Helena Havlíčková Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Danka Matlovičová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Ludmila Jirsová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Ludmila Peyerlová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Táňa Jahoda Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Martin Lipov  Marie Bílková Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který ustanovil eucharistii
Peter Němec  Maria Mečířova Ježíš, který se pro nás krví potil
Terezka Skálová Ježíš, který byl pro nás bičován
Mária Margaréta Bžochová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Zuzana Rebcová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Jiří Roček Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Taťána Leškovyčová Ježíš, který z mrtvých vstal
Jana Šetřilová Ježíš, který na nebe vstoupil
Alena Spišaková Ježíš, který Ducha svatého seslal
Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Helena Francouzová  Blanka Novotna Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval