Živý růžene

Tajemství živého růžence na květen 2019

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci květnu obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany, kterým byl zamítnut azyl. Za Boži pomoc pro Janu a Blanku, za dar zdraví pro Valentýna, Zuzanu, Petru a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého. Za dar víry pro Ivonu.  Za duchovní a mravní obnovu našeho národa a za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání. Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého.  Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti. Za hluboké prožití velikonoční doby a za dobrou přípravu na svatodušní svátky.  Za ochranu a vedení Duchem Svatým pro uskutečnění slavnostní modlitby růžence 13.května u Panny Marie Sněžné. Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

 Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 13. 5. 2019 v 18:00 u Panny Marie Sněžné.

Maria Margareta Bžochová

Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala

Zuzana Rebcová

Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila

Jirí Roček

Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila

Taťána Leškovyčová

Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala

Jana Šetřílová, Petra Madlová

Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

Jana Valjentová

Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně

Marie Tylečková, Petr Bartošík

Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc

Helena Francouzová Blanka Novotná

Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení

Anna Salátová

Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu

Helena Řehaková

Ježíš, který ustanovil eucharistii

Božena Harmáčková

Ježíš, který se pro nás krví potil

Helena Havlíčková

Ježíš, který byl pro nás bičován

Danka Matlovičová

Ježíš, který byl pro nás trním korunován

Ludmila Jirsová

Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl

Ludmila Peyerlová

Ježíš, který byl pro nás ukřižován

Táňa Jahoda

Ježíš, který z mrtvých vstal

Martin Lipov  Marie Bílková

Ježíš, který na nebe vstoupil

Jana a Miroslav Radovi

Ježíš, který Ducha svatého seslal

Peter Němec  Maria Mečířova

Ježíš, který tě Panno do nebe vzal

Terezka Skálová

Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953