Živý růženec

Tajemství živého růžence na červenec 2020

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

 

Živý růženec v měsíci červenci obětujeme na úmysly papeže Františka. Za bratry Františkány kteří se připravují k věčným slibům. Za mír na Ukrajině a ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany.   Za dar zdraví pro Marušku. Za duchovní a mravní obnovu našeho národa, za ochranu na cestách i na táborech v době prázdnin. Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého. Za kněze, aby šli cestou pravdy. Za obrácení hříšníků. Za duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti. Za jednotu křesťanů.  Za brzké ukončení epidemie. Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

 

Marie Tylečková Petr bartošik Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Helena Francouzová  Blanka Novotná Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Anna Salátová, Jana Koklandová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Helena Řehaková Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Božena Harmáčková Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Helena Havličková Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Danka Matlovičová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Ludmila Jirsová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Ludmila Peyerlová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Táňa Holomková, Ivana Popelová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Martin Lipov, Marie Mrázová Ježíš, který se pro nás krví potil
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který byl pro nás bičován
Peter Němec, Maria Mečířova Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Terezka Skálová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Mária Margareta Bžochová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Zuzana Rebcová Ježíš, který z mrtvých vstal
Jiří Roček Ježíš, který na nebe vstoupil
Taťána Leškovyčová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Jana Šetřílová, Petra Madlová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Alena Spišaková, Jana Valjentová Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 13. 07. 2020 v 18:00 u Panny Marie Sněžné

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953