Živý růženec

Tajemství živého růžence na červenec 2018

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci červenci obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky.Za pronásledované křesťany. Za ochranu dětí a mládeže před mravním ohrožením, za ochranu na cestách i na táborech v době prázdnin. Za dar mateřství pro Janu, za dar zdraví pro Valentýna a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého. Za dar víry pro Ivonu. Za uzdravení děti v nemocnicích. Za duchovní a mravní obnovu našeho národa a za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání. Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku. Za nenarozené děti. Za Školu Marie v ČR.

Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 11. července v 18:00 u Panny Marie Sněžné

 

Božena Harmáčková Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Helena Havlíčková Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Danka Matlovičová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Ludmila Jirsová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Ludmila Peyerlová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Táňa Jahoda, Táňa Leškovyčová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Martin Lipov  Marie Bílková Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Peter Němec  Maria Mečířova Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Terezka Skálová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Mária Margaréta Bžochová Ježíš, který se pro nás krví potil
Zuzana Rebcová Ježíš, který byl pro nás bičován
Jiří Roček Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Bohumíra Klimentová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Jana Šetřilová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Alena Spišaková Ježíš, který z mrtvých vstal
Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, který na nebe vstoupil
Helena Francouzová  Blanka Novotna Ježíš, který Ducha svatého seslal
Anna Salátová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Helena Řehaková Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval