Živý růženec

Tajemství živého růžence na leden 2020

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci lednu obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany.   Za dar zdrávi pro Marušku.  Za duchovní a mravní obnovu našeho národa.  Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého. Za kněze, aby šly cestou pravdy. Za obrácení hříšníků.  Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně.  Za nenarozené děti. Za jednotu v rodinách.  Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

Danka Matlovičová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Ludmila Jirsová Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Ludmila Peyerlová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Táňa Holomková, Ivana Popelová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Martin Lipov, Marie Mrazová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Peter Něměc Maria Mečířova Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Terezka Skálová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Mária Margareta Bžochová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Zuzana Rebcová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Jirí Roček Ježíš, který se pro nás krví potil
Taťána Leškovyčová Ježíš, který byl pro nás bičován
Jana Šetřílová, Petra Madlová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Alena Spišaková, Jana Valjentová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Helena Francouzová Blanka Novotná Ježíš, který z mrtvých vstal
Anna Salátová, Jana Koklandová Ježíš, který na nebe vstoupil
Helena Řehaková Ježíš, který Ducha svatého seslal
Božena Harmáčková Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Helena Havlíčková Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953