Živý růženec

Tajemství živého růžence na červenec 2019

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci červenci obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany, kterým byl zamítnut azyl. Za Boži pomoc pro Janu a Blanku, za dar zdraví pro Valentýna, Zuzanu, Petru a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého. Za dar víry pro Ivonu.  Za duchovní a mravní obnovu našeho národa a za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání a milost vytrvání, za novokněze.  Za ochranu dětí a mládeže před mravním ohrožením, za ochranu na cestách i na táborech v době prázdnin. Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého.  Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti. Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

Peter Něměc Maria Mečířova Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Terezka Skálová Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Mária Margareta Bžochová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Zuzana Rebcová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Jirí Roček Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Taťána Leškovyčová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Jana Šetřílová, Petra Madlová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Alena Spišaková, Jana Valjentová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Helena Francouzová Blanka Novotná Ježíš, který ustanovil eucharistii
Anna Salátová Ježíš, který se pro nás krví potil
Helena Řehaková Ježíš, který byl pro nás bičován
Božena Harmáčková Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Helena Havlíčková Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Danka Matlovičová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Ludmila Jirsová Ježíš, který z mrtvých vstal
Ludmila Peyerlová Ježíš, který na nebe vstoupil
Táňa Jahoda Ježíš, který Ducha svatého seslal
Martin Lipov  Marie Bílková Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953