Živý růženec

Tajemství živého růžence na březen 2019

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci březnu obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany, kterým byl zamítnut azyl. Za Boži pomoc pro Janu, za dar zdraví pro Valentýna, Zuzanu a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého. Za dar víry pro Ivonu.  Za duchovní a mravní obnovu našeho národa a za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání. Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti.  Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 01. 3. 2019 v 18:00 u Panny Marie Sněžné.

Jirí Roček Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Taťána Leškovyčová Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Jana Šetřílová, Petra Madlová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Alena Spišaková Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Helena Francouzová Blanka Novotná Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Anna Salátová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Helena Řehaková Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Božena Harmáčková Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Helena Havlíčková Ježíš, který ustanovil eucharistii
Danka Matlovičová Ježíš, který se pro nás krví potil
Ludmila Jirsová Ježíš, který byl pro nás bičován
Ludmila Peyerlová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Táňa Jahoda Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Martin Lipov  Marie Bílková Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který z mrtvých vstal
Peter Němec  Maria Mečířova Ježíš, který na nebe vstoupil
Terezka Skálová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Mária Margareta Bžochová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Zuzana Rebcová Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953