Živý růženec

Tajemství živého růžence na listopad 2018

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci listopadu  obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované křesťany. Za Boží pomoc pro Janu, za dar zdraví pro Valentýna, Zuzanu a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého. Za dar víry pro Ivonu. Za povzbuzení kněží a za ochotné pomocníky ve farnosti. Za duchovní a mravní obnovu našeho národa a za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání. Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti. Za naše věrné zemřelé a za duše v očistci. Za osvobození Roberta.  Za Školu Marie v ČR.

Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 16. 11. v 18:00 u Panny Marie Sněžné.

Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Helena Francouzová Blanka Novotná Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Anna Salátová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Helena Řehaková Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Božena Harmáčková Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Helena Havlíčková Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Danka Matlovičová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Ludmila Jirsová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Ludmila Peyerlová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Táňa Jahoda Ježíš, který ustanovil eucharistii
Martin Lipov  Marie Bílková Ježíš, který se pro nás krví potil
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který byl pro nás bičován
Peter Němec  Maria Mečířova Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Terezka Skálová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Mária Margareta Bžochová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Zuzana Rebcová Ježíš, který z mrtvých vstal
Jiří Roček Ježíš, který na nebe vstoupil
Taťána Leškovyčová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Jana Šetřilová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Alena Spišaková Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953