Živý růženec

Tajemství živého růžence na říjen 2020

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

 

Živý růženec v měsíci říjnu, obětujeme na úmysly papeže Františka. Za  bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a zvlášť v Bělorusku a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany. Za jednotu křesťanu, zvláště za setkání a usmíření mezi katolíky a protestanty na Bílé hoře, které se uskuteční 7 listopadu.  Za dar zdraví pro Marušku.  Za duchovní a mravní obnovu našeho národa. Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého. Za kněze, aby šli cestou pravdy. Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti. Za jednotu křesťanů.  Za brzké ukončení epidemie.  Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

Taťána Leškovyčová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Jana Šetřilová,  Petra Mádlová Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Alena Spišaková,   Jana Valjentová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Marie Tylečková,   Petr Bartošik Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Helena Francouzová  Blanka Novotná Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Anna Salátová,   Jana Koklandová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Helena Řeháková Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Božena Harmáčková Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Helena Havlíčková Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Danka Matlovičová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Ludmila Jirsová Ježíš, který se pro nás krví potil
Ludmila Peyerlová Ježíš, který byl pro nás bičován
Táňa Holomková,  Ivana Popelová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Martin Lipov Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Peter Němec,   Maria Mečířova Ježíš, který z mrtvých vstal
Terezka Skálová Ježíš, který na nebe vstoupil
Mária Margareta Bžochová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Zuzana Rebcová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Jiří Roček Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953