Živý růženec

Tajemství živého růžence na září 2019

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci záři obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany.  Za Školní děti, jejich učitele a chovatelé. Za Boži pomoc pro Janu a Blanku, za dar zdraví pro Valentýna, Zuzanu, Petru a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého. Za dar víry pro Ivonu. Za duchovní a mravní obnovu našeho národa a za nová a dobrá kněžská a řeholní povolání, za novokněze.  Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého.  Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za Františkánské misie v Ústí nad Labem. Za nenarozené děti. Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

Martin Lipov Marie Mrazová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Peter Něměc Maria Mečířova Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Terezka Skálová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Mária Margareta Bžochová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Zuzana Rebcová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Jirí Roček Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Taťána Leškovyčová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Jana Šetřílová, Petra Madlová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Alena Spišaková, Jana Valjentová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, který se pro nás krví potil
Helena Francouzová Blanka Novotná Ježíš, který byl pro nás bičován
Anna Salátová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Helena Řehaková Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Božena Harmáčková Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Helena Havlíčková Ježíš, který z mrtvých vstal
Danka Matlovičová Ježíš, který na nebe vstoupil
Ludmila Jirsová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Ludmila Peyerlová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Táňa Jahoda Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953