Živý růženec

Tajemství živého růžence na listopad 2019

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci listopadu obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany.   Za dar zdraví pro Marušku Za duchovní a mravní obnovu našeho národa.  Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého. Za kněze, aby šly cestou pravdy. Za obrácení hříšníků. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně.  Za nenarozené děti. Za naše zemřelé a za duši v očistci. Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny. Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 11. 10. 2019 v 18:00 u Panny Marie Sněžné.

Ludmila Peyerlová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Táňa Holomková, Ivana Popelová Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Martin Lipov Marie Mrazová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Peter Něměc Maria Mečířova Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Terezka Skálová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Mária Margareta Bžochová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Zuzana Rebcová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Jirí Roček Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Taťána Leškovyčová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Jana Šetřílová, Petra Madlová Ježíš, který se pro nás krví potil
Alena Spišaková, Jana Valjentová Ježíš, který byl pro nás bičován
Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Helena Francouzová Blanka Novotná Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Anna Salátová, Jana Koklandová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Helena Řehaková Ježíš, který z mrtvých vstal
Božena Harmáčková Ježíš, který na nebe vstoupil
Helena Havlíčková Ježíš, který Ducha svatého seslal
Danka Matlovičová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Ludmila Jirsová Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

 

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953