Živý růženec

Tajemství živého růžence na březen 2018

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci březnu obětujeme na úmysly papeže Františka. Za  bratry františkány. Za mír ve světě, za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany, kterým byl zamítnut azyl.  Za dar mateřství pro Janu, za dar zdraví pro Ivetku, Valentýna, Zuzanu a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého .Za obracení Ivony. Za zdraví a zdárnou operaci Slávka. Za duchoví a mravní obnovu našeho národa. .Za Školu Marie v ČR.

Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 9.03. v 18:00 u Panny Marie Sněžné.

Ludmila Peyerlová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Táňa Jahoda Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Martin Lipov Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Peter Němec                      Maria Mečířova Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Terezka Skálová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Táňa Leškovyč Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Zuzana Rebcová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Jiří Roček Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Bohumíra Klimentová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Jana Šetřilová Ježíš, který se pro nás krví potil
Alena Spišaková Ježíš, který byl pro nás bičován
Marie Tylečková Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Helena Francouzová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Anna Salátová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Helena Řehaková Ježíš, který z mrtvých vstal
Božena Harmáčková Ježíš, který na nebe vstoupil
Helena Havlíčková Ježíš, který Ducha svatého seslal
Danka Matlovičová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Ludmila Jirsová Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval