Živý růženec

Tajemství živého růžence na květen 2018

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci květnu obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany, kterým byl zamítnut azyl.  Za dar mateřství pro Janu, za dar zdraví pro Ivetku, Valentýna, Zuzanu a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého. Za dar víry pro Ivonu. Za duchoví a mravní obnovu našeho národa. Za ty, kteří v Krista nevěří, aby ho přijali. Za hluboké prožití velikonoční doby a za dobrou přípravu na svatodušní svátky. Za ochranu a vedení Duchem Svatým pro uskutečnění slavnostní modlitby růžence 12.května u Panny Marie Sněžné, kterou naše společenství připravuje. Za Školu Marie v ČR.

Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 12. května v 18:00 u Panny Marie Sněžné.

Danka Matlovičová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Ludmila Jirsová Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Ludmila Peyerlová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Táňa Jahoda Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Martin Lipov  Marie Bílková Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Peter Němec  Maria Mečířova Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Terezka Skálová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Táňa Leškovyčová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Zuzana Rebcová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Jiří Roček Ježíš, který se pro nás krví potil
Bohumíra Klimentová Ježíš, který byl pro nás bičován
Jana Šetřilová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Alena Spišaková Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Marie Tylečková Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Helena Francouzová  Blanka Novotna Ježíš, který z mrtvých vstal
Anna Salátová Ježíš, který na nebe vstoupil
Helena Řehaková Ježíš, který Ducha svatého seslal
Božena Harmáčková Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Helena Havlíčková Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval