Živý růženec

Tajemství živého růžence na duben 2021

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci dubnu, obětujeme na úmysly papeže Františka. Za bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a zvlášť v Bělorusku a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany. Za jednotu křesťanu, zvláště za setkání a usmíření mezi katolíky a protestanty na Bílé hoře. Za dar zdraví pro Marušku.  Za duchovní a mravní obnovu našeho národa. Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého. Za kněze, aby šli cestou pravdy. Za obrácení hříšníků. Za duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti.  Za jednotu křesťanů.  Za brzké ukončení epidemie. Za zdravotníky a všechny, kteří jim pomáhají. Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 15. 04. 2021 v 18:00 u Panny Marie Sněžné.

Jana a Miroslav Radovi Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Petr Němec, Maria Mečířová Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Terezka Skálová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Mária Margareta Bžochová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Zuzana Rebcová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Jiří Roček Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Taťána Leškovyčová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Jana Šetřilová, Petra Mádlová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Alena Spišaková, Jana Valjentová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Marie Tylečková Petr Bartošík Ježíš, který ustanovil eucharistii
Helena Francouzová Blanka Novotná Ježíš, který se pro nás krví potil
Anna Salátová, Jana Koklandová Ježíš, který byl pro nás bičován
Helena Řeháková Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Božena Harmáčková Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Helena Havlíčková Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Danka Matlovičová Ježíš, který z mrtvých vstal
Ludmila Jirsová Ježíš, který na nebe vstoupil
Ludmila Peyerlová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Táňa Holomková, Ivana Popelová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Martin Lipov Jadviga Novytska Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953