Živý růženec

Tajemství živého růžence na březen 2020

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci březnu obětujeme na úmysly papeže Františka a za  bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany.   Za dar zdrávi pro Marušku.  Za duchovní a mravní obnovu našeho národa.  Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého. Za kněze, aby šli cestou pravdy. Za obrácení hříšníků.  Za opravdové prožiti postní doby. Za  duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti. Za jednotu křesťanů. Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

Božena Harmáčková Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Helena Havličková Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Danka Matlovičová Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Ludmila Jirsová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Ludmila Peyerlová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Táňa Holomková, Ivana Popelová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Martin Lipov, Marie Mrázová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Peter Němec, Maria Mečířova Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Terezka Skálová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Mária Margareta Bžochová Ježíš, který se pro nás krví potil
Zuzana Rebcová Ježíš, který byl pro nás bičován
Jiří Roček Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Taťána Leškovyčová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Jana Šetřílová, Petra Madlová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Alena Spišaková, Jana Valjentová Ježíš, který z mrtvých vstal
Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, který na nebe vstoupil
Helena Francouzová Blanka Novotná Ježíš, který Ducha svatého seslal
Anna Salátová, Jana Koklandová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Helena Řeháková Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953