Živý růženec

Tajemství živého růžence na leden 2018

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci lednu obětujeme na úmysly papeže Františka. Za  bratry františkány. Za mír ve světě, za vyřešení těžké situace s uprchlíky a za pronásledované křesťany. Za dar mateřství pro Janu, za dar zdraví pro Ivetku, Valentýna, Zuzanu a Marušku. Za ochranu Lucinky od zlého .Za obracení Ivony. Za dar správného rozhodnutí ve volbě prezidenta, za pravdivou vládu a mír v naše zemi. Za Školu Marie v ČR.
 
Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 18.01.2018 v 18:00.

Martin Lipov, Helena Francouzová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Peter Němec, Maria Mečířova Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Terezka Skálová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Táňa Leškovyč Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Zuzana Rebcová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Jiří Roček Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Bohumíra Jandová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Jana Šetřilová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Alena Spišaková Ježíš, který ustanovil eucharistii
Marie Tylečková Ježíš, který se pro nás krví potil
Lucie Zuzana Černa Ježíš, který byl pro nás bičován
Anna Salátová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Helena Řehaková Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Božena Harmáčková Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Helena Havlíčková Ježíš, který z mrtvých vstal
Danka Matlovičová Ježíš, který na nebe vstoupil
Ludmila Jirsová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Ludmila Peyerlová Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Táňa Jahoda Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval