_pravidelne

Pravidelná setkávání

Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného smýšlení, prohloubit svoji víru, navázat nová přátelství:

Neděle

Mše svatá pro rodiny s dětmi Neděle 1015 – mše pro rodiny s dětmi uzpůsobená liturgií a homilií dětem. S kytarovým doprovodem.
Nedělní Lucián
maminky naší farnosti
Program (při mši pro rodiny s dětmi) pro nejmenší děti , které nechodí (a ani se zatím nepřipravují) ke svatému přijímání. Probíhá v době, kdy je na „dětské“ mši bohoslužba slova. Náplní je převyprávění evangelia prožitkovou formou.
Nedělní setkání „PO MŠI“ Pro ty, kdo byli na mši v 9 nebo v 10.15 hodin (od 1000 – do cca 1230) je možnost se setkat kromě nádvoří kostela také ve farní místnosti a když je přítomen farář, i na faře. Při kávě, čaji nebo doneseném občerstvení.
Setkání ministrantů
 br. Šimon OFM, br. Bernard OFM
V neděli po mši sv. pro rodiny, cca od 1115 do 1230 hod.
Sekulární františkánský řád – společenství u PMS
www.sfr.cz
Každou 1. neděli v měsíci od 1430 v kapli sv. Michaela.
(kromě letních prázdnin a měsíce září)

Pondělí

Příprava dospělých na křest (setkání katechumenů)

Pondělí v 1900, sraz před farou na nádvoří kostela. Je třeba se předem přihlásit na faře v hodinách pro veřejnost nebo osobně knězi kdykoliv.

Úterý

Společenství seniorů
Úterý od 900 ve farní místnosti na nádvoří kostela. Setkání při čaji a kávě po ranní mši svaté, která začíná v 800.

Středa

Náboženství pro děti od 1. do 4. třídy
     Mgr. Simona Skřivánková
Sředa 1600 ve farní místnosti na nádvoří kostela.
Náboženství pro děti od 4. třídy
     Mgr. Simona Skřivánková
Sředa 1700 ve farní místnosti na nádvoří kostela.
Modlitby otců Středa 1900-2030; sraz na nádvoří kostela.
Biblická katecheze pro dospělé
     Mgr. Simona Skřivánková
Středa   1900 – cca 2100, sraz před farou na nádvoří kostela.

Čtvrtek

Modlitby matek Čtvrtek 1700 – 1900, sraz na nádvoří kostela.
Příprava na biřmování
br. Eliáš OFM
Od 6. října vždy ve čtvrtek od 1730 do 1900 na faře.
Přihlaste se prosím na email tompas987@gmail.com nebo na faře.
Adorace Čtvrtek 1900–2000 v kapli, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci není večerní adorace tichá, ale moderovaná s hudbou.
Společenství pro mladé
br. Eliáš OFM
Pro mladé, kteří se chtějí společně modlit, diskutovat a probírat život z víry – od 6. října vždy ve čtvrtek od 2000 na faře (zvoňte). Každý čtvrtý čtvrtek je moderovaná adorace v kapli sv. Michaela od 1915.

Pátek

Náboženství pro děti od 1. do 4. třídy
     Mgr. Taťána Lenfeldová
Pátek od  1500 ve farní místnosti na nádvoří kostela.

Kontakty:

Fara: tel: 222 246 243

br. Antonín OFM, farář: e-mail: klaret.ofm@centrum.cz

br. Eliáš OFM, kaplan: e-mail: tompas987@gmail.com

Lucián – Ivana Vitoulová: e.mail: lucianpms@email.cz

Simona Skřivánková: e-mail: simsk@email.cz, www.simsk.cz

Taťána Lenfeldová: e-mail: tlenf@seznam.cz