Pravidelná setkávání

Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného smýšlení, prohloubit svoji víru, navázat nová přátelství.

V době prázdnin se schází pouze skupinka našich seniorů, ostatní skupiny začínají většinou v září (příprava na biřmování až v říjnu).

Neděle

Mše svatá pro rodiny s dětmi Neděle 1015 – mše pro rodiny s dětmi uzpůsobená liturgií a homilií dětem. S kytarovým doprovodem.
Nedělní Lucián
maminky naší farnosti
Program (při mši pro rodiny s dětmi) pro nejmenší děti , které nechodí (a ani se zatím nepřipravují) ke svatému přijímání. Probíhá v době, kdy je na „dětské“ mši bohoslužba slova. Náplní je převyprávění evangelia prožitkovou formou.
Nedělní setkání „PO MŠI“ Pro ty, kdo byli na mši v 9 nebo v 10.15 hodin (od 1000 – do cca 1230) je možnost se setkat kromě nádvoří kostela také ve farní místnosti a když je přítomen farář, i na faře. Při kávě, čaji nebo doneseném občerstvení.
Setkání ministrantů

      br. Šimon OFM, br. Bernard OFM

Cca jedenkrát v měsíci v neděli po mši sv. pro rodiny, cca od 1115 do 1230 hod.
Sekulární františkánský řád – společenství u PMS
www.sfr.cz
Každou 1. neděli v měsíci od 1430 v kapli sv. Michaela.
(kromě letních prázdnin a měsíce září)

Úterý

Společenství seniorů
Úterý od 900 ve farní místnosti na nádvoří kostela. Setkání při čaji a kávě po ranní mši svaté, která začíná v 800.

Dvouletá příprava na biřmování plus na křest (katechumenát)

     br. Filip OFM

Vždy v úterý od 1700 do 1830 na faře. Část katechumenátu se již schází v pondělí v 19 hod., nově příchozí by se ale měli připojit do úterní skupiny. 

V novém školním roce 2018-2019 začneme pravděpodobně 18. září.

 

Středa

Příprava na 1. sv. přijímání pro děti od 1. do 4. třídy
     Mgr. Simona Skřivánková
Středa 1600 ve farní místnosti na nádvoří kostela.
Náboženství pro děti od cca 5. třídy
     Mgr. Simona Skřivánková
Sředa 1700 ve farní místnosti na nádvoří kostela.
Modlitby otců Středa 1900-2030; sraz na nádvoří kostela.
Biblická katecheze pro dospělé
     Mgr. Simona Skřivánková
Středa   1930 – cca 2130, sraz před farou na nádvoří kostela.

Čtvrtek

Modlitby matek Čtvrtek 1700 – 1900, sraz na nádvoří kostela.
Adorace Čtvrtek 1900–2000 v kapli, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci není večerní adorace tichá, ale moderovaná s hudbou (od října)

Kontakty:

Fara: tel: 222 246 243

Lucián – Magda Komárková tel: 777 268 812, e.mail: magmag@seznam.cz 

Simona Skřivánková: tel: 722 569 464; e-mail: simsk@email.cz, www.simsk.cz