Pravidelná setkávání

Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného smýšlení, prohloubit svoji víru, navázat nová přátelství.

V době prázdnin se schází pouze skupinka našich seniorů, ostatní skupiny začínají většinou v září (příprava na biřmování až v říjnu).

Neděle

Mše svatá pro rodiny s dětmi Neděle 1015 – mše pro rodiny s dětmi uzpůsobená liturgií a homilií dětem. S kytarovým doprovodem.
Nedělní Lucián
maminky naší farnosti
Program (při mši pro rodiny s dětmi) pro nejmenší děti , které nechodí (a ani se zatím nepřipravují) ke svatému přijímání. Probíhá v době, kdy je na „dětské“ mši bohoslužba slova. Náplní je převyprávění evangelia prožitkovou formou.
Nedělní setkání „PO MŠI“ Pro ty, kdo byli na mši v 9 nebo v 10.15 hodin (od 1000 – do cca 1230) je možnost se setkat kromě nádvoří kostela také ve farní místnosti a když je přítomen farář, i na faře. Při kávě, čaji nebo doneseném občerstvení.
Setkání ministrantů

      br. Šimon OFM, br. Bernard OFM

V neděli po mši sv. pro rodiny, cca od 1115 do 1230 hod.
Sekulární františkánský řád – společenství u PMS
www.sfr.cz
Každou 1. neděli v měsíci od 1430 v kapli sv. Michaela.
(kromě letních prázdnin a měsíce září)

Pondělí

Příprava dospělých na křest (setkání katechumenů)

Pondělí v 1900, sraz před farou na nádvoří kostela. Je třeba se předem přihlásit na faře v hodinách pro veřejnost nebo osobně knězi kdykoliv.

Úterý

Společenství seniorů
Úterý od 900 ve farní místnosti na nádvoří kostela. Setkání při čaji a kávě po ranní mši svaté, která začíná v 800.

Příprava na biřmování – dvouletá!

     br. Filip OFM

Od 10. října vždy ve úterý od 1700 do 1830 na faře.

 

Středa

Příprava na 1. sv. přijímání pro děti od 1. do 4. třídy
     Mgr. Simona Skřivánková
Středa 1545 ve farní místnosti na nádvoří kostela.
Náboženství pro děti od 1. do 4. třídy
     Mgr. Simona Skřivánková
Určeno pro děti po prvním sv. přijímání. Středa 1630 ve farní místnosti na nádvoří kostela.
Náboženství proděti od cca 5. třídy
     Mgr. Simona Skřivánková
Sředa 1715 ve farní místnosti na nádvoří kostela.
Modlitby otců Středa 1900-2030; sraz na nádvoří kostela.
Biblická katecheze pro dospělé
     Mgr. Simona Skřivánková
Středa   1900 – cca 2100, sraz před farou na nádvoří kostela.

Čtvrtek

Modlitby matek Čtvrtek 1700 – 1900, sraz na nádvoří kostela.
Adorace Čtvrtek 1900–2000 v kapli, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci není večerní adorace tichá, ale moderovaná s hudbou (od října)
Společenství pro mladé

 

Pro mladé, kteří se chtějí společně modlit, diskutovat a probírat život z víry – zatím se o společenství uvažuje, informace budou později

Pátek

Příprava na 1. sv. přijímání pro děti od 1. do 4. třídy
     
Příprava bývala v pátek od  1500, podle zájmu se buď otevře nebo ne, čas se možná změní, minimum pro otevření výuky je 5 dětí.

Kontakty:

Fara: tel: 222 246 243

Lucián – Ivana Vitoulová: e.mail: lucianpms@email.cz

Simona Skřivánková: e-mail: simsk@email.cz, www.simsk.cz