Pravidelná setkávání

Společenství v naší farnosti Vám nabízejí možnost setkat se s lidmi podobného smýšlení, prohloubit svoji víru, navázat nová přátelství.

Neděle
Mše svatá Mše svatá pro rodiny s dětmi 10:15 hodin; liturgie je přizpůsobená dětem. S kytarovým doprovodem.
Nedělní Lucián Nedělní Lucián – maminky z naší farnosti připravují program pro nejmenší děti, které nechodí (ani se zatím nepřipravují) ke svatému přijímání. Probíhá v době, kdy je na „dětské“ mši bohoslužba slova. Náplní je převyprávění evangelia prožitkovou formou.
Setkání ministrantů V neděli po mši svaté pro rodiny s dětmi.  Setkání jsou jednou za čtrnáct dní .  Ministranty vede br. Angelo
Sekulární františkánský řád – SFŘ společenství u PMS Setkání bývá každou první neděli v měsíci od 14:00 hodin v kapli svatého Michala
Pondělí
Úterý
Společenství seniorů Úterý cca od 9:00 ve farní místnosti na nádvoří kostela. Setkání při čaji a kávě po ranní mši svaté, která začíná v 8:00 hodin.
Příprava na biřmování a křest – úterý 17:00 Příprava je dvouletá spojená s přípravou ke křtu. Na podzim 2021 začne v úterý 5. října v 17:00 hodin na faře. Vede br. Filip.
Biblická hodina S br. Bonaventurou od října v 19:15 na faře, každé 2. a 4. úterý v měsíci
Středa
Příprava na 1. sv. přijímání pro děti od 1. do 4. třídy 15:00 – 15:45 ve farní místnosti na nádvoří kostela.   br. Angelo Tomáš Myslikovjan
Náboženství od 1-4 třídy 16:00 – 16:45 ve farní místnosti na nádvoří kostela.   Mgr. Simona Skřivánková
Náboženství pro děti od cca 5. třídy do 18. let 17:00 – 17:45 ve farní místnosti na nádvoří kostela.   Mgr. Simona Skřivánková
Modlitba otců 19:00 – 20:30 hodin sraz na nádvoří kostela.
Biblická katecheze pro dospělé 19:30 – cca 21:30 vede Mgr. Simona Skřivánková sraz před farou na nádvoří kostela.
Čtvrtek
Modlitby matek 17:00 – 19:00, sraz na nádvoří kostela.
Čtvrteční adorace Po nešporách v 19:00 – 20:00 v kapli, každý čtvrtek.
Pátek
Spolčo „Angelo“ pro dětí 10-14 let

Spolčo 15 + let

16:00 hodin každý týden ve farní místnosti nebo na faře. Vede br. Angelo.

17:30 hodin, vede br. Angelo.

 

Kontakty:

Fara: tel: 222 246 243

Lucián – Magda Komárková tel: 777 268 812, e.mail: magmag@seznam.cz 

Simona Skřivánková: tel: 722 569 464; e-mail: simsk@email.cz, www.simsk.cz 

br. Angelo: angelo@ofm.cz