Ohlášky v kostele

Milí farníci.

Dovolte mi prosím, malou finanční vsuvku. Předem bych chtěl upozornit, že jsem za vaši štědrost vděčný a jsem si jí vědom. Také bych vás hned na začátku chtěl uklidnit, že od vás nechci vyžadovat víc, než můžete.

Chtěl bych dát více na vědomí možnosti, které jsou a mohou se využít.

  1. Pokud budete odvádět měsíčně váš dar, tedy částku na farní účet, je možné posléze použít tzv. potvrzení o daru, aby se vám odečetli na daních. Potvrzení se vystaví začátkem roku a buď váš zaměstnavatel, nebo vy sami pokud odvádíte přímo daně, si s tím jistě poradíte. Pochopitelně potvrzení se vystavuje od minimálního daru 1000,- Kč. Je důležité dodat na faru náležité osobní údaje. Pravidelně přispívají pouze 3 osoby ve farnosti. Myslím, že je to škoda!
  2. Trochu se nám hromadí drobné peníze a fara se tak stává takovým bankovním ústavem. Já sám obcházím banku a lékárny v okolí a snažím se v bance peníze vložit nebo v obchodech proměnit. V bance se cítím jako vyvrhel, který zdržuje na přepážce a v obchodech jako že mi dělají milost. Možnosti: nepřispívat každou neděli, ale třeba měsíčně přispět papírovou bankovkou. Nebo dojít na faru (možno třeba i po mši sv.) a drobné proměnit. Nám, zvláště mě, moc pomůžete.
  3. Je pochopitelné, že se bez vaší štědrosti neobejdeme. Jako farnost odvádíme do různých fondů. Provincie ale větší věci v kostele naštěstí zajišťuje sama. Platíme pomocníky ve farnosti, varhaníky. Proto bych vám chtěl poděkovat a vyzvat vás, nezapomínejte na farnost! Snad je i vaše!? Například bych rád proměnil farní místnost na kultivovaný prostor, ale i vaše iniciativa k tomu přispěje.

S pozdravem a požehnáním br. Filip, farář


15.10     Neděle  28. neděle v mezidobí

17.10     Úterý     Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18.10     Středa    Svátek sv. Lukáše, evangelisty

19.10     Čtvrtek  Památka sv. Petra z Alkantary, kněze

22.10 Neděle    29. neděle v mezidobí

  • Dnes je „Podzimní bazar šatstva“ Zastavte se na nádvoří a podpořte dobrý projekt. Výtěžek pošleme jednomu chlapci v nouzi.
  • V pondělí 23. října na svátek sv. Jana Kapistrána bude sloužit večerní mši sv. v 18:00 hod. vojenský kaplan Jan Böhm.
  • Ministranti, tedy pánové a chlapci – Chceš prožít něco neobyčejného? Strávit víkend s dobrou partou ostatních ministrantů a bratry františkány? Zahrát si super hry? Trošku si máknout? Je ti aspoň 11 let? Pak pojeď s námi na víkend 27. – 29. 10. do Hájku! Hlaste se u bratra Šimona!
  • Víkend pro maminky (od PMS) v Poličanech u sester trapistek. 11. – 12. listopadu, cena 550,- Kč za nocleh a jídlo. Přihlášky a bližší informace na vitoulova@gmail.com

Tříkrálová sbírka

Podle nových pravidel Arcidiecézní charity Praha je nutné již do 31. října nahlásit počet tzv. „vedoucích skupinek koledníků Tříkrálové sbírky“, tedy lidí, kteří budou mít během Tříkrálové sbírky na starost zapečetěnou kasičku,  dostanou k ní osobní průkazku a pokud seženou více koledníků (například svoje děti nebo známé), budou za takovou skupinku koledníků zodpovědní. Prosíme nahlaste se do konce října na faru nebo do sakristie, kdo byste si vzal jednu kasičku Tříkrálové sbírky na starost, a kontakt na Vás. V minulých letech bývalo kasiček v naší farnosti více jak 10, ale někteří již koledovat nemohou např. z důvodu zdravotního stavu, tedy sháníme nové ochotné dobrovolníky, kteří by se toho ujali.