Ohlášky v kostele

Koukněte na   https://ministranti-panny-marie-snezne7.webnode.cz/

 

5.8         středa                Slavnost Panny Marie Sněžné

6.8         čtvrtek              Svátek Proměnění Páně

8.8         sobota               Svátek sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu kazatelů

9.8         neděle              19. neděle v mezidobí;  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

10.8       pondělí              Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

11.8       úterý                Svátek sv. Kláry, panny; a sv. Zuzany

14.8       pátek                 Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

15.8       sobota               Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

16.8       neděle              20. neděle v mezidobí

17.8       pondělí              Památka sv. Beatrice de Silva, panny

20.8       čtvrtek              Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

21.8       pátek                 Památka sv. Pia X., papeže

22.8       sobota               Památka Panny Marie Královny

23.8       neděle              21. neděle v mezidobí

24.8       pondělí              Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

25.8       úterý                 Památka sv. Ludvíka IX., krále, patrona III. řádu

27.8       čtvrtek              Památka sv. Moniky

28.8       pátek                 Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29.8       sobota               Památka Umučení sv. Jana Křtitele

30.8       neděle              22. neděle v mezidobí

                               V sobotu 15. srpna v 11:00 budou naši bratři skládat věčné sliby.

V ten samý den bude poutní mše sv. v Hájku v 11:00 hodin, celebruje P. Jaroslav Mrňa

  • Nebudou konventní mše svaté v 7:00 hodin.
  • Úřední hodiny pouze v pátek od 9:00 – 11:30, v ostatní dny po osobní domluvě.
  • Zpovědní pohotovost bude pouze pondělí – pátek dopoledne od 9:00 – 12:00 hodin a půl hodiny přede mší svatou.
  • V sakristii můžete zakoupit stolní kalendář pro rok 2021 z farnosti Brno – Lesná, čímž přispějete na dostavbu nového kostela. Cena 70,- Kč

HLAVNÍ POUŤ V HÁJKU BUDE 5. ZÁŘÍ CELEBRUJE APOŠTOLSKÝ NUNCIUS Mons. Charles Daniel Balvo

(doufejme, že nás nepohltí koronavirus!)