Ohlášky v kostele

Pozor, pozor!

Benefiční ples farnosti

bude v pátek 14.2.2020 v 19:30

Kongresový sál, Masarykova kolej ČVUT.

Cena je 300,- Kč (mám omezený počet vstupenek)

 

 

 

26.1    neděle         3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova

28.1    úterý            Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

30.1    čtvrtek         Památka sv. Hyacinty Mariscotti. panny

31.1    pátek           Památka sv. Jana Boska, kněze

2.2      neděle         Svátek Uvedení Páně do chrámu

 

 

  • Ve čtvrtek 30. ledna v 19:00 hodin se v refektáři koná prezentace františkánské knihy, dalšího svazku „Historia franciscana“ Petra Hlaváčka
  • Benefiční ples farnosti bude v pátek 14. 2. 2020 v 19:30 Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT. Cena je 300,- Kč (Již jen 14 lístků)