Ohlášky v kostele

POZOR, JIŽ JSOU K DOSTÁNÍ NAŠE FARNÍ KALENDÁŘE. CENA 70,- KČ

10.11  neděle         32. neděle v mezidobí, sbírka na Charitu

11.11  pondělí        Památka sv. Martina, biskupa

12.11  úterý            Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

13.11  středa          Památka sv. Anežky České, panny

14.11  čtvrtek          Památka sv. Mikuláše Taveliče a druhů, kněží a mučedníků jeruzalémských

15.11  pátek         Památka sv. Didaka z Alkaly, řeholníka

17.11  neděle         33. neděle v mezidobí, Den Bible – sbírka

Památka sv. Alžběty Uherské, patronky III. řádu

  • V úterý v 19:00 hodin bude pastorační rada.
  • V sobotu 30. listopadu v 15:30 hodin bude v ambitu tradiční výroba adventních věnců.

 

 

 

17.11     neděle    33. neděle v mezidobí, Den Bible – sbírka

                                Ve Kbelích slavnost sv. Alžběty Uherské, patronky III. řádu

19.11     úterý       Nezávazná památka sv. Anežky z Assisi, panny

21.11     čtvrtek    Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22.11     pátek      Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

24.11     neděle    Slavnost Ježíše Krista Krále

  • V sobotu 30. listopadu
    • v 15:00 hodin bude v ambitu tradiční výroba adventních věnců.
    • v 16:30 v katedrále přijetí do katechumenátu
  • Ve čtvrtek 5. prosince bude v naší farnosti Mikulášská. Děti přihlaste v sakristii. Cena 100,- Kč za dítě.
  • V pondělí 9. prosince v 11:00 budou naši novicové skládat první sliby.
  • Ve středu 18. prosince při mši sv. v 8:00 hodin bude udělováno pomazání nemocných. Přihlásit se můžete zatím na faře.