Ohlášky v kostele

 

1.7      neděle        13. neděle v mezidobí

3.7      úterý           Svátek sv. Tomáše, apoštola

4.7      středa         Památka sv. Prokopa, opata

5.7      čtvrtek        Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů patronů Evropy

8.7      neděle        14. neděle v mezidobí

11.7    středa         Svátek sv. Benedikta

  • O prázdninách
    • nebudou ranní mše svaté v 7:00 hodin
    • nebude nedělní mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:15 hodin. (mše budou pokračovat až 2.9)
    • Zpovědní pohotovost bude pouze dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin.
    • Úřední hodiny na faře budou pouze v pátek 9.00 až 11.30 hodin.