Ohlášky v kostele

V úterý 20. března bude setkání pastorační rady s ohledem na přípravu Noci kostelů. Setkání bude v klubu.

 18.3               Neděle     5. neděle postní,

19.3               Pondělí    Slavnost sv. Josefa

25.3               Neděle     Květná neděle, mše sv. dopoledne v 9:30; 11:30

 

  • Ve čtvrtek 22. března bude po večerní mši sv. moderovaná adorace.
  • Ze soboty na Květnou neděli je změna času. Vše bude již o hodinu dříve.
  • Na Květnou neděli je mše sv. v 9:30 hod. Začátek mše sv. v ambitu kláštera s průvodem. Raději si přineste ratolesti s sebou.
  • Na Zelený čtvrtek budou obřady umývání nohou. Prosím muže, aby přijali výzvu a přišli se přihlásit do sakristie. Ještě nemáme všech dvanáct mužů.
  • Po obřadech bude možnost soukromé adorace a to přes celou noc. Ráno pak v 7:00 hod. budou ranní chvály s bratry. Prosím, přihlaste se jako strážci eucharistie také v sakristii.
  • Na Velký pátek bude křížová cesta na Petřín v 15:00 hod.. Kvůli rekonstrukci a uzavření (značné části) cesty kolem křížové cesty budou zastavení i mimo kaple. Sraz bude u prvního zastavení a další informace na místě.
  • Prosím, zapojte se alespoň svou přítomností, pokud můžete, do modlitby růžence přede mší sv. Do společenství Živého růžence rádi přijmou nové členy.
  • Prosím, počítejte s tím, že 22. dubna bude na nádvoří kostela farní bazárek oblečení. Oblečení se bude vybírat týden předem.