Ohlášky v kostele

 23.10  sobota

Svátek sv. Jana Kapistrána, kněze

v 18:00 hodin mši svatou celebruje vojenský kaplan P. Petr Šabaka,

po nešporách s ním bude beseda v refektáři kláštera cca v 19:00 hodin.

 

 • 24.10  neděle         30. neděle v mezidobí, sbírka na misie  nezávazná památka sv. Antonína Klareta, biskupa
 • 28.10  čtvrtek         Svátek Šimona a Judy, apoštolů
 • 31.10  neděle         31. neděle v mezidobí 

   

  • V úterý 26. října nebude v 17:00 příprava s Filipem na faře, pouze přes aplikaci zoom.
  • Ve čtvrtek 28. října je státní svátek. Nebude mše sv. v 7:00 hodin, nebude zpovědní pohotovost ani hodiny pro veřejnost na faře.
  • V sobotu 30. října bude v Hájku dušičková poutní mše sv. v 11:00 hodin. Celebruje P. Marek Jan Vilímek OFM, novokněz
  • Ze soboty na neděli bude opět změna času. O hodinu méně.