Ohlášky v kostele

Koukněte na   https://ministranti-panny-marie-snezne7.webnode.cz/

24.5    neděle         7. neděle velikonoční Svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi

26.5    úterý            Památka sv. Filip Neriho

30.5    sobota          Památka sv. Zdislavy

31.5    neděle         Slavnost Seslání Ducha svatého Svátek Navštívení Panny Marie

  

  • V sobotu 30. května bude poutní mše svatá k svátku Navštívení Panny Marie v Hájku v 11:00 hodin. Celebruje P. Radek Tichý
  • V sobotu 30. května večer nebude mše svatá v 18:00 hodin. Slavnost Svatodušní vigilie, mše spojená se křty a biřmováním bude ve 21:00 hodin.