Ohlášky v kostele

17.11  sobota          Památka sv. Alžběty Uherské, patronky III. řádu

18.11  neděle         33. neděle v mezidobí, sbírka na Den bible

19.11  pondělí        Nezávazná památka sv. Anežky z Assisi, panny

21.11  středa          Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22.11  čtvrtek         Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

24.11  sobota          Památka sv. Ondřeje Düng Laca, kněze a druhů mučedníků

25.11  neděle         Slavnost Ježíše Krista Krále

 

 • Pozor, v úterý 20. 11. nebude příprava na biřmování.
 • Ve čtvrtek 22. listopadu večer proběhne tradiční setkání mladých s řeholníky s názvem „Jsme svatí (?)“ v prostorách kláštera. Začíná se v 18:00 hod. mší svatou.
 • Ve středu 28. listopadu bude udělováno ráno při mši svaté pomazání nemocných. Přihlášky naleznete v sakristii.
 • V sobotu 1. prosince v ambitech kláštera se budou vyrábět adventní věnce. Informace na plakátku.
 • Prosím, podpořme výstavbu kostela v Brně na Lesné koupí stolního kalendáře. Tato farnost nám františkánům velice pomohla.

Bratři a sestry,

čeká nás období plné krásných aktivit, na které jste také zváni. Chtěl bych vás povzbudit, abyste se nebáli nabídnout také svůj čas k jejich realizaci a zapojili se do jejich příprav i svými nápady.

Co nás tedy čeká:

 • Slavnost Všech svatých – ve čtvrtek 1. listopadu půjdeme po mši sv. na hřbitůvek za kostelem se svícemi v rukách.
 • Poslední Hájecká – Dušičková pouť v sobotu 3. listopadu, kam vás srdečně zvu. Mši sv. budu mít já. Hledá se tým, se zkušeností, do „Bistra Filip“ a bude i nějaké občerstvení.
 • V neděli 4. listopadu, po mši svaté pro rodiče s dětmi, půjde také průvod se svícemi na hřbitůvek za kostelem.
 • V sobotu 10. listopadu v 17:00 hod. začíná Svatomartinské putování. Je to nová aktivita farnosti, kdy se lépe seznámíme s postavou sv. Martina. Je důležité přinést pro děti lampión nebo nějakou lampičku. Na provedení této akce je opravdu zapotřebí pomocníků. Někteří využijí možnosti a přespí s dětmi v klubu do neděle, kdy bude farní kavárna.
 • V sobotu 1. prosince se budou tvořit adventní věnce a příprav kolem toho je víc než dost. Ten samý den proběhne obláčka našich bratří v Trnavě. Při večerní mši sv. se budou světit adventní věnce a rozsvítíme první svíci na adventním věnci.
 • V neděli, jak věřím, bude po mši svaté pro rodiče s dětmi, kde také posvětíme a rozžehneme adventní věnce, spolu se syrskými spolubratry oslavovat sv. Barbory v klubu.
 • Ve středu 5. prosince přijde snad do refektáře kláštera sv. Mikuláš a to mezi 16-18 hodinou. I při této akci se pomocníci velice hodí.
 • V sobotu 15. prosince bude obnova naší farnosti na Spořilově společně s místními. Obnovu povede br. Bonaventura
 • Na Tříkrálovou sbírku budou zapotřebí vedoucí skupinek. Tedy i zde jsou zapotřebí dobrovolníci, kteří si vezmou na starosti nějakou skupinku.

To je částečný výčet aktivit v naší farnosti.

Díky za vaší ochotou pomáhat. Filip