Ohlášky v kostele

 24.1    neděle         3. neděle v mezidobí Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

25.1    pondělí        Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

26.1    úterý            Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

28.1    čtvrtek         Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

30.1    sobota          Památka sv. Hyacinty Mariscotti. panny

31.1    neděle         4. neděle v mezidobí Památka sv. Jana Boska, kněze

 

  • Dnešní neděle 24. ledna je Svatým otcem vyhlášena za Neděli Božího Slova. Při dnešní sbírce podpoříte biblický apoštolát. Na nástěnce jsou bližší informace s číslem účtu.
  • Počet účastníků na mši svaté je stále omezený na 10% kapacity, je dobré přihlásit se na našich webových stránkách nebo zavolat na tel.: 723 955 524. Určitě sledujte vývoj pandemické situace.
  • Během zpovědní pohotovosti můžete požádat o podání svatého přijímání.
  • Tříkrálová sbírka probíhá online do 30. dubna, informace o DMS naleznete na nástěnce. Kdo nemá možnost poslat finanční dar, je možno zaslat i skrze farnost.
  • Potvrzení o daru farnosti za rok 2020 je připraveno v sakristii. Případně dejte vědět na email farnosti s udáním vaší adresy. Potvrzení pak co nejdříve vystavím.