Ohlášky v kostele

13.9    čtvrtek         Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

14.9    pátek           Svátek Povýšení svatého kříže

15.9    sobota          Památka Panny Marie Bolestné

16.9    neděle      24. neděle v mezidobí

17.9       pondělí     Svátek Vtisknutí ran sv. Františkovi

18.9       úterý         Památka sv. Josefa Kupertina, kněze

20.9       čtvrtek     Památka sv. Ondřeje Kim Tae-göna, kněze a druhů mučedníků

21.9       pátek        Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

23.9     neděle   25. neděle v mezidobí (Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze)

Po mši sv. pro rodiče s dětmi bude piknik na Petříně!

   

  • Příprava na biřmování a křest bude pokračovat od 18. září na faře v 17:00 hod.
  • Setkávání zájemců o křest s Mgr. Mirjam Hlaváčovou v pondělí v 19:00 hod., sraz na nádvoří kostela.
  • V pátek 21. 9. bude po večerní mši sv. přednáška našeho bratra Fadiho Azara, který přiblíží válku v Sýrii, i neúnavnou pomoc zdejších křesťanů.
  • V sakristii jsou k prodeji stolní kalendáře z farnosti Brno Lesná, kde stavějí nový kostel. Kalendář je naplněn pěknými kreslenými vtipy náboženského charakteru.
 • V neděli 14.10. se na nádvoří PMS bude konat podzimní dobročinný bazar.
  Nabízíme skvělou kavárnu, krásné kousky oblečení všech kategorii , dílničku
  pro děti i malé překvapení. Pokud byste se chtěli podílet na bazaru třeba
  jen poskytnutím oblečení, které můžete věnovat , přineste je prosím týden
  před bazarem na faru nebo je dejte do Luciána. Výtěžek z bazaru bude
  věnován potřebným z naší farnosti. Těšíme se na vás!!!!