Ohlášky v kostele

 

 

30.6    neděle         13. neděle v mezidobí, sbírka na bohoslovce

3.7      středa          Svátek sv. Tomáše, apoštola

4.7      čtvrtek         Památka sv. Prokopa, opata

5.7      pátek           Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

7.7      neděle         14. neděle v mezidobí

9.7      úterý            Památka sv. Mikuláše Piecka a druhů mučedníků holandských

10.7    středa          Památka sv. Veroniky Giuliani, panny

11.7    čtvrtek         Svátek sv. Benedikta

13.7    sobota          Nezávazná památka sv. Jindřicha

14.7    neděle         15. neděle v mezidobí

15.7    pondělí        Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

16.7  úterý               Nezávazná památka Panny Marie Karmelské

21.7    neděle         16. neděle v mezidobí, Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

 

O prázdninách

  • Není konventní mše svatá v 7:00 hodin
  • hodiny pro veřejnost pouze v pátek dopoledne
  • zpovědní pohotovost bude pouze od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. Zpovídá se také půl hodiny přede mší svatou.