Ohlášky v kostele

 

 

22.9    neděle         25. neděle v mezidobí

23.9    pondělí        Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

27.9    pátek           Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28.9    sobota          Slavnost sv. Václava, mučedníka

29.9    neděle         26. neděle v mezidobí Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

 

  • Příprava na křest s Mirjam Hlaváčkovou a bratrem Markem v pondělí v 19:00 hodin, sraz je před farou na nádvoří.
  • Příprava na křest a biřmování s bratrem Filipem začíná 1. října v 17:00 na faře.
  • Připravuje se speciál Sněženky o našem otci Michalovi. Do konce září se sbírají písemné i obrázkové vzpomínky na emailové adrese redakce.
  • V sobotu 5. října bude v 11:00 hodin jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána. Pokud budete moci přinést něco na společný stůl, přineste!
  • V sobotu 5. října při večerní mši svaté a v průběhu cele neděle začne sčítání věřících v našich kostelích.
  • Během neděle 20. října bude v naší farnosti bazar. Prosím, je zapotřebí pomocníky, kteří den předem přiloží ruku k dílu. A za vaši pomoc již teď děkuji. Informace o bazaru také na vývěsce.
  • Stolní kalendáře z farnosti Brno – Lesná na rok 2020 za 70,- Kč, koupí podpoříte výstavbu nového kostela.

Milí farníci,

v neděli 20. října 2019

se bude konat podzimní dobročinný

BAZAR

 

Tentokrát máme k dispozici ambity kláštera a nádvoří kostela Panny Marie Sněžné. Je to více prostoru pro oblečení, pohodlnou kavárnu, velký koutek pro děti i prodejní výstavu. Věřím, že stejně jako loni nás poctí návštěvou bratři františkáni a u dobrého jídla a pití se na chviličku společně zastavíme. Chtěla bych vás poprosit o spolupráci v těchto oblastech:

 Oblečení: Cokoliv, co nám budete chtít darovat prosím, dejte do pytlů, tašek a přineste, prosím v týdnu od 13.10 do 18.10, na faru.

Pečení:     Cokoliv máte rádi sladkého či slaného neváhejte a podělte se s námi o vaše dobroty. Přineste je prosím *20.10*

Příprava bazaru: V sobotu* 19.10 od 13hod do cca 20hod* pomoc při přípravě bazaru, nošení stolů, třídění věcí, příprava prodejní výstavy…. A vše potřebné

Průběh bazaru: V neděli* 20.10 od 8hod do 17hod. *Pomoc v dětském koutku, rovnání věci, konverzace s návštěvníky bazaru …a vše potřebné

Pokud vás něco oslovilo, stačí zavolat nebo napsat na tel: 777 969 954 nebo napsat na mail: andreajerab gmail.com

 Tentokrát půjde výtěžek na chráněnou dílnu INSPIRACE, která je opravdu inspirativní a hlavně dává příležitost lidem, kteří by se v dnešním světě nedokázali prosadit. Zde je několik slov o dílně z pera její vedoucí paní Zuzany Černé.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA „INSPIRACE“

Kdo jsme?

Jsme chráněná dílna pro dívky a mladé ženy s natolik závažným zdravotním, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným znevýhodněním, že nemají možnost začlenit se do práce na běžném trhu pracovních míst. Zřizuje nás Dívčí katolická střední škola v Platnéřské. Naše klientky jsou věkově v rozmezí 23 až 43 let, ale vzájemně si dobře rozumí, tolerují své odlišnosti a vycházejí si vstříc. A odtud se vzal i náš název *Inspirace*. Každá každé je inspirací a my, co odpovídáme za chod dílny a pomáháme klientkám s prací, se snažíme být inspirací pro ně
a zároveň nás inspirují jejich životní osudy a jejich pokroky.

Kde nás můžete najít?

Od září 2014 jsme se scházeli ve škole, prozatím v rámci Střediska volného času jako kroužek Netradičních výtvarných technik. Začátkem roku 2015 jsme od Městské části Prahy 1 získali prostory v ulici Ve Smečkách a za pomoci dárců, dobrovolníků, Nadace Olgy Havlové, bratří františkánů a dalších dobrých lidí, jsme je zrekonstruovali, vybavili nábytkem a od srpna 2015 jsme začali se zkušebním provozem. V lednu 2016 byla dílna slavnostně vysvěcena a byl již naplno zahájen její provoz. Projdete-li od Václavského náměstí nechvalně známou ulicí Ve Smečkách, na jejím horním konci nás najdete v čísle 8 a 10.

Jaká je naše činnost?

Vyrábíme svíčky, voskové sošky, malujeme hrnečky pro hotel Adria, malujeme obrázky na sklo, šijeme hračky, tašky, utěrky, prostírání, vyšívaná přáníčka, růžence, levandulová srdíčka do prádla, mýdla…

Tak tedy to bylo pár slov o Chráněné dílně INSPIRACE. Nechte se prosím také inspirovat! Těšíme se na Vaše krásné kousky do BAZARU a případně i Vaši pomoc. Jak je krásné dávat!!! A třeba i jen čas….