Ohlášky v kostele

Květen je měsícem mariánských pobožností. U nás půl hod. přede mší sv..

 

20.5    neděle        Slavnost Seslání Ducha svatého, končí doba velikonoční

24.5    čtvrtek        Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

26.5    sobota        Památka sv. Filipa Neriho, kněze

27.5    neděle        Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Pozor! V úterý 22. května a 5. června nebude příprava na biřmování!

  • Ve čtvrtek 24. května bude po večerní mši sv. moderovaná adorace. Tento den je den modliteb za církev v Číně.
  • V pátek 25. května proběhne již tradiční akce „Noc kostelů“. Pokud budete moci, přijďte pomoci s přípravou. Přípravy začnou v 15:00 hod. nebo přijďte i v noci pomoci s úklidem. Případné dotazy zodpoví děvčata při vstupu do kostela.
  • V sobotu v 15:00 hod. bude arabská mše sv.
  • Ve čtvrtek 31. května se můžete zúčastnit v katedrále v 17:00 hod. mše sv. s průvodem Božího Těla