Ohlášky v kostele

 

13.1    neděle         Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční

14.1    pondělí          Nezávazná památka bl. Odorika z Pordenone, kněze

16.1    středa             Svátek sv. Berarda, kněze a druhů prvomučedníků řádu

17.1    čtvrtek             Památka sv. Antonína, opata

18.1    Pátek               Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

20.1    neděle         2. neděle v mezidobí

 

  • V úterý 15. ledna bude pastorační rada, pozor, v 19:30 hod. na faře, z důvodu pobožnosti k mučedníkům. Prosím o účast i organizačního týmu.
  • Farní kalendáře. K dostání jsou stále v sakristii nebo na faře. Cena 70,- Kč. Za všechny dary děkujeme.
  • Pokud bude někdo potřebovat potvrzení o daru, který zaslal na účet, prosím, dejte vědět.
  • ledna ve 14:00 hod. se bude uklízet vánoční výzdoba (stromečky) Pokud by se našel zájemce ku pomoci, ať se ohlásí v sakristii.
  • V pondělí 21. ledna v 19:00 hod. bude v kapli sv. Michala ekumenická bohoslužba, prosím o vaši účast. Pokud přinesete něco na zub, přidáme to na společný stůl po bohoslužbě.
  • V pátek 1. března proběhne benefiční ples pro Kashitu, zaštítěné naší farností a farností Spořilov. Lístků na ples máme již jen 14 ks. Info br. Filip