Ohlášky v kostele

17.5    pátek           Památka sv. Paskala Baylóna, řeholníka

18.5    sobota          Památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka

19.5    neděle         5. neděle velikonoční, Svatojánská sbírka na arcidiecézi

20.5    pondělí        Svátek sv. Bernardina ze Sieny, kněze

24.5    pátek           Svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi

26.5    neděle         6. neděle velikonoční, památka sv. Filip Neriho

 

  • Dnes v neděli 19. května po mši svaté pro rodiče s dětmi bude kavárna, na kterou jste zváni.
  • Ve čtvrtek 23. května proběhne v naší farnosti v rámci Eucharistického kongresu setkání, které začne slavnostní mší svatou v 18:00 hodin, kterou bude celebrovat biskup Václav Malý. Po mši svaté bude přednáška na dané téma a celý večer bude zakončen adorací a svátostným požehnáním.
  • V pátek 24. května (na svátek svaté Jany) proběhne Noc kostelů.
  • V neděli 26. května při mši svaté v 9:00 hodin přistoupí jeden chlapec naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Pořad bohoslužeb je však obvyklý.
  • Prosím věnujte pozornost informaci, že v sobotu 8. června nebude mše svatá večer v 18:00 hod.. Mše svatá ze Svatodušní vigilie bude až ve 21:00 hodin a liturgie bude delší než obvyklá nedělní mše svatá.