Ohlášky v kostele

14.1           Neděle     2. neděle v mezidobí

17.1           Památka sv. Antonína, opata

18.1           Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

21.1           Neděle     3. neděle v mezidobí

 

  • V úterý 23. ledna bude v kapli sv. Michala v 19:00 hod. Ekumenická bohoslužba. Prosím, o vaši účast! Pokud přinesete ni něco dobrého na zub, využijeme přinesené pochutiny po skončení bohoslužby.
  • Poděkování všem, kteří se zapojili do Tříkrálového koledování a jakékoliv pomoci s organizací.
  • Poslední farní kalendáře. K dostání jsou již pouze v sakristii. Cena 50,- Kč. Za všechny dary děkujeme.
  • V pátek 2. února se uskuteční v 19:30 hod. – Ples pro Kashitu – pod záštitou naší a spořilovské farnosti. Lístky jsou již k dostání v sakristii.
  • Kdo bude potřebovat potvrzení o daru za rok 2017, prosím, dodejte na faru náležité údaje.