Mešní intence

Středa 8,00 Za Karolinu
11.10.17 18,00 Za + Jarmilu Vomáčkovou
Čtvrtek 8,00 Na úmysl dárce
12.10.17 18,00 Za + Josefa Liszku a ostatní členy rodiny
Pátek 8,00 Za Boží požehnání, potřebné milosti a ochranu Panny Marie pro otce Vianneye
13.10.17 18,00 Za živé rodiny s prosbou o dar zdraví
Sobota 8,00 Na úmysl dárce
14.10.17 18,00 Za + kolegyni Jitku a prosba o požehnání pro její rodinu
Neděle 9,00 Za farnost
15.10.17 10,15 Na úmysl dárce
11,30 Za + Romana Kříže, za + z rodu Podbrdských a za + Blaženu Peckovou
18,00 Za uzdravení těla, duše a ducha pro Jitku
Pondělí 8,00 Na úmysl dárce
16.10.17 18,00 Za nenarozenou Annu Marii a uzdravení rodiny
Úterý 8,00 Za + řezbáře Františka Gajdu
17.10.17 18,00 Na úmysl dárce
Středa 8,00 Za zdraví, sílu a Boží požehnání pro Silvu, Martu, Timoteje a Moniku ze Slovenska
18.10.17 18,00 Za maminku, sestru, bratra a duše v očistci
Čtvrtek 8,00 Za + Nue a Julii
19.10.17 18,00 Za + Michala Neumana
Pátek 8,00 Za duše v očistci
20.10.17 18,00 Na úmysl dárce