_intence

Mešní intence

Pondělí 8,00 Za Boží požehnání, potřebné milosti a ochranu Panny Marie pro bratra Jakuba
19.6.17 18,00 Na úmysl dárce
Úterý 8,00 Za zemřelé ze společenství seniorů naší farnosti
20.6.17 18,00 Na úmysl dárce
Středa 8,00 Za duchovní uzdravení a milosrdenství pro rodinu
21.6.17 18,00 Za + manžela a jeho rodiče
Čtvrtek 8,00 Za Boží požehnání, potřebné milosti a ochranu Panny Marie pro bratra Eliáše
22.6.17 18,00 Na úmysl dárce
Pátek 8,00 Za + Jana Šimka, rodiče a prarodiče
23.6.17 18,00 Na úmysl dárce
Sobota 8,00 Na úmysl dárce
24.6.17 18,00 Za + rodiče a sourozence
Neděle 9,00 Za farnost
25.6.17 10,15 Na úmysl dárce
11,30 Na úmysl dárce
18,00 Za zemřelé
Pondělí 8,00 Za + Anežku Bělákovou, manžela, syna a zetě
26.6.17 18,00 Za dcery a za vnoučata
Úterý 8,00 Na úmysl dárce
27.6.17 18,00 Za zemřelé
Středa 8,00 Na úmysl dárce
28.6.17 18,00 Za + Petra Šimka a za dary Ducha Svatého pro jeho syna Petra
Čtvrtek 8,00 Na úmysl dárce
29.6.17 18,00 Za dar uzdravení a posilu na těle i na duchu pro Mudr. Helenu Terberovou
Pátek 8,00 Na úmysl dárce
30.6.17 18,00 Za zemřelé
Sobota 8,00 Za Boží požehnání, potřebné milosti a ochranu Panny Marie pro Andreje a jeho rodinu
1.7.17 18,00 Na úmysl dárce
Neděle 9,00 Za farnost
2.7.17
11,30 Za živou rodinu Šimkovu a Šemorovu, za další ochranu a pomoc Boží
18,00 Na úmysl dárce