_intence

Mešní intence

Pondělí 8,00 Za + Libušku Visingerovou, + Aničku Milde, + Marii Prosovou a + Miladu Hamouzovou
7.8.17 18,00 Za Boží požehnání, potřebné milosti a ochranu Panny Marie pro bratra Vianneye
Úterý 8,00 Na úmysly SFŘ
8.8.17 18,00 Za + maminku Bohumilu, její sestru Marii, Josefa, Vladimíra a celou rodinu
Středa 8,00 Za Boží požehnání, potřebné milosti a ochranu Panny Marie pro bratra Eliáše
9.8.17 18,00 Za + maminku Antonii Pipkovou
Čtvrtek 8,00 Za + dr. Václava Němce, manželku a dceru Boženu
10.8.17 18,00 Za společenství živého růžence
Pátek 8,00 Za + Jaroslava Miláčka, manželku a syna Jaroslava
11.8.17 18,00 Za + Ludmilu Záleskou, aby jí Pán dal věčnou slávu
Sobota 8,00 Za Boží požehnání, potřebné milosti a ochranu Panny Marie pro Zuzku a její rodinu
12.8.17 18,00 Za + rodiče
Neděle 9,00 Za farnost
13.8.17
11,30 Za + Pavla Horáka
18,00 Na úmysl dárce
Pondělí 8,00 Na úmysl dárce
14.8.17 18,00 Za + sestru
Úterý 8,00 Za + Antonii Skřivánkovou a dceru
15.8.17 18,00 Za + manžela
Středa 8,00 Na úmysl dárce
16.8.17 18,00 Na úmysl dárce
Čtvrtek 8,00 Na úmysl dárce
17.8.17 18,00 Za + P. Aloise Moce OFM
Pátek 8,00 Na úmysl dárce
18.8.17 18,00 Na úmysl dárce
Sobota 8,00 Za Boží požehnání pro novomanžele Aleše a Janu
19.8.17 18,00 Za dar zdraví, stálou ochranu a Boží požehnání pro Laurinku Dočkalovou
Neděle 9,00 Za farnost
20.8.17
11,30 Na úmysl dárce
18,00 Na úmysl dárce
Pondělí 8,00 Za zemřelé
21.8.17 18,00 Na úmysl dárce