Aktuality

Děkujeme za vaši finanční podporu při opravě střechy nad kůrem. Zbývá nám doplatit ještě 160 tisíc.

Příští rok nás čeká oprava střechy nad chodbou k sakristii ve vnitřním nádvoří. Předem děkujeme za vaší finanční pomoc.

Adorační služba

Milí přátelé,
rádi bychom od listopadu zase spustili u nás v kostele dopolední možnost adorační modlitby. Kdybyste se chtěli zapojit a zapsat se, ozvěte se prosím pastorační asistentce Zuzce Rebcové na 723 955 524. Budeme moc vděční za vaší pomoc, aby byla krom modlitby zajištěna i bezpečnost a možnost otevření kaple.
Adorační služba trvá vždy hodinu a pro jistotu a bezpečnost jsou na každou hodinu napsaní vždy 2 služebníci.
Požehnané dny, br. Jakub OFM

Informace pro služebníky      Deset překvapení při adoraci

Tabulka – volná místa pro adoraci