Adventní andělé u PMS

Milí přátelé,

maminky z Luciána pro nás připravily adventní anděly:
Po celou adventní dobu budou v naší farnosti létat přímluvní andělé. Jak to funguje? Napište svoji přímluvu na bílého papírového anděla vzadu v kostele a vhoďte ho do připravené krabice. Odtud si přímluvné anděly mohou ostatní odnést domů a za konkrétní prosbu se týden modlit. Poté anděla opět vrátí zpátky do krabice. O Vánocích se pak andělé proletí v našem kostele.
Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adventní andělé u PMS

Tříkrálové koledování na náměstí

K Tříkrálovému koledování se sejdeme v sobotu 6. 1. 2018 ve 14 hodin na Jungmannově náměstí. Zkouška od 13 hodin. Po skončení koledování bude malé občerstvení na faře.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálové koledování na náměstí

Ples

Již tradiční benefiční ples pro Kashitu se bude konat na Hromnice v pátek 2. 2. 2018 v 19.30 hodin Na Marjánce.  Záštitu převzala kromě naší farnosti také farnost Spořilov – zúčastní se. Lístky pro naši farnost PMS  jsou k dostání na faře v hodinách pro veřejnost.
Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ples

Příprava na biřmování spojená s katechumenátem

každé úterý v 17.00 hodin ve velkém refektáři kláštera, vstup z Františkánské zahrady přes dětské hřiště. Přípravu vede bratr Filip. Zváni jsou také zájemci o katechumenát, příprava probíhá společně.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příprava na biřmování spojená s katechumenátem

Pomozte postavit varhany XIV pražských mučedníků

Na varhany je možno přispět na transparentní účet k tomu zřízený u Reiffeisen Bank, číslo účtu 16975777 / 5500. (účet vede Provincie bratří františkánů, protože je vlastníkem budovy kostela).
Na stav účtu se můžete podívat kliknutím na číslo účtu.

Návrh varhan

V boční kapli sv. Michala kostela Panny Marie sněžné v Praze, v níž jsou uloženy ostatky blahoslavených Čtrnácti pražských mučedníků, se nacházely malé varhany z 19. století, které byly ve velmi špatném technickém stavu. V rámci příprav beatifikace našich umučených bratří, a s tím souvisejících oprav kaple v roce 2012, bylo rozhodnuto o odstranění tohoto již nevyhovujícího nástroje a jeho nahrazení novým. Ten by měl důstojně sloužit liturgickým i mimoliturgickým potřebám poutního místa a ve své podstatě jasně odkazovat k památce světců, brutálně zavražděných v tomto kostele 15. února 1611.

Při hledání spojnice mezi současností a dobou těchto tragických

Návrh varhan

událostí jsme jako vzor zvolili typ pozdně renesančního italského nástroje. Varhany pro české země sice značně netypické, ale charakterizující dobu a provenienci těchto umučených františkánů. Nástroj, který se pro italskou zpěvnost svých hlasů stane důstojnou připomínkou čtrnácti menších bratří od Panny Marie Sněžné.

Výtvarné pojetí varhanní skříně navrhl a malbu Čtrnácti pražských mučedníků provede výtvarník Milivoj Husák. Vlastní realizace nástroje byla svěřena renomované varhanářské firmě Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova.

Za realizační tým

Martin Šmíd, ředitel kůru při kostele Panny Marie Sněžné
Jakub František Sadílek OFM, Provinční ministr františkánů

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pomozte postavit varhany XIV pražských mučedníků