15. 10. 2017 Začne v rámci bazaru – Farní kavárna

Farní kavárna (od 29.10. v klubu) by měla být zajištěna skupinou lidí, kteří si vezmou odpovědnost za přípravu, průběh a následný úklid. Je velmi vhodné přihlásit se jako organizační tým a zajistit i malé občerstvení. Pokud vy ostatní k tomu přinesete něco dobrého bude to vítáno.

Termíny do konce roku se zdají být tyto: 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.

Bude se vybírat dobrovolný příspěvek na provoz kavárny.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 15. 10. 2017 Začne v rámci bazaru – Farní kavárna

Tříkrálová sbírka – hledáme koledníky

Podle nových pravidel Arcidiecézní charity Praha je nutné již do 31. října nahlásit počet tzv. „vedoucích skupinek koledníků Tříkrálové sbírky“, tedy lidí, kteří budou mít během Tříkrálové sbírky na starost zapečetěnou kasičku,  dostanou k ní osobní průkazku a pokud seženou více koledníků (například svoje děti nebo známé), budou za takovou skupinku koledníků zodpovědní. Prosíme nahlaste se do konce října na faru nebo do sakristie, kdo byste si vzal jednu kasičku Tříkrálové sbírky na starost, a kontakt na Vás. V minulých letech bývalo kasiček v naší farnosti více jak 10, ale někteří již koledovat nemohou např. z důvodu zdravotního stavu, tedy sháníme nové ochotné dobrovolníky, kteří by se toho ujali.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tříkrálová sbírka – hledáme koledníky

Páteční skupina výuky náboženství pro mladší děti

Kdo by měl zájem o druhou skupinu výuky náboženství pro mladší děti (1. až 4. třída), která doposud bývala v pátek v 15.00 hodin, ať se ozve na faru spolu s návrhem času konání (zda zachovat nebo posunout čas či den). Pokud se přihlásí více než pět dětí, skupina začne fungovat během října.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Páteční skupina výuky náboženství pro mladší děti

Příprava na biřmování

každé úterý v 17.00 hodin ve velkém refektáři kláštera, vstup z Františkánské zahrady přes dětské hřiště. Přípravu vede bratr Filip. Mohou se připojit také zájemci o katechumenát, kterým nevyhovuje pondělní setkání katechumenátu.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příprava na biřmování

11. 11. 2017 – Víkend pro maminky (od PMS) v Poličanech u sester trapistek.

Termín: 11.– 12. listopadu, cena 550,- Kč za nocleh a jídlo. Přihlášky na ivana.vitoulova@gmail.com

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 11. 11. 2017 – Víkend pro maminky (od PMS) v Poličanech u sester trapistek.

Říjen je měsíc zasvěcený tradičně Panně Marii,

zvláště modlitbou svatého růžence. Můžeme se doma pomodlit společně alespoň jeden desátek, v kostele je možnost se modlit celý růženec před večerní mší svatou. Prosit můžeme zvláště za mír, a to jak v rodinách, tak na celém světě. V nynější pohnuté době pamatujme na poselství pokání a míru Panny Marie z Fatimy.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Říjen je měsíc zasvěcený tradičně Panně Marii,

Katechumenát

Setkávání zájemců o křest bývá každé pondělí v 19.00 hodin s Mgr. Mirjam  Hlaváčovou – sraz na nádvoří kostela. Kdo by měl zájem nechat se pokřtít, ať se nejprve nahlásí na faře nebo u kteréhokoli kněze. Zimní termín oficiálního vstupu do katechumenátu je 2. 12., ke vstupu je ale třeba souhlas bratra Filipa a od něj potvrzená přihláška.

Další možnost je v rámci přípravy na biřmování v úterý v 17:00 hod. ve velkém refektáři s br. Filipem

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Katechumenát

Změna rozvrhu středeční výuky náboženství pro děti

Na přání rodičů malých děvčátek se první ze dvou skupin dětí pod vedením katechetky Mgr. Simony Skřivánkové ještě dále rozdělí. V té první budou 4 děvčátka, jež budou mít přípravu na 1. sv. přijímání, ve druhé skupině bude 5 chlapců, kteří již svátostný život praktikují, do 3. skupiny jsou zařazeny 3 dospívající děti (13, 13 a 15 let). Časový rozvrh: 1. skupina od 15.45 hodin, 2. skupina od 16.30 hodin, 3. skupina od 17.15 hodin, vždy ve středu ve farní místnosti.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna rozvrhu středeční výuky náboženství pro děti

Pomozte postavit varhany XIV pražských mučedníků

Na varhany je možno přispět na transparentní účet k tomu zřízený u Reiffeisen Bank, číslo účtu 16975777 / 5500. (účet vede Provincie bratří františkánů, protože je vlastníkem budovy kostela).
Na stav účtu se můžete podívat kliknutím na číslo účtu.

Návrh varhan

V boční kapli sv. Michala kostela Panny Marie sněžné v Praze, v níž jsou uloženy ostatky blahoslavených Čtrnácti pražských mučedníků, se nacházely malé varhany z 19. století, které byly ve velmi špatném technickém stavu. V rámci příprav beatifikace našich umučených bratří, a s tím souvisejících oprav kaple v roce 2012, bylo rozhodnuto o odstranění tohoto již nevyhovujícího nástroje a jeho nahrazení novým. Ten by měl důstojně sloužit liturgickým i mimoliturgickým potřebám poutního místa a ve své podstatě jasně odkazovat k památce světců, brutálně zavražděných v tomto kostele 15. února 1611.

Při hledání spojnice mezi současností a dobou těchto tragických

Návrh varhan

událostí jsme jako vzor zvolili typ pozdně renesančního italského nástroje. Varhany pro české země sice značně netypické, ale charakterizující dobu a provenienci těchto umučených františkánů. Nástroj, který se pro italskou zpěvnost svých hlasů stane důstojnou připomínkou čtrnácti menších bratří od Panny Marie Sněžné.

Výtvarné pojetí varhanní skříně navrhl a malbu Čtrnácti pražských mučedníků provede výtvarník Milivoj Husák. Vlastní realizace nástroje byla svěřena renomované varhanářské firmě Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova.

Za realizační tým

Martin Šmíd, ředitel kůru při kostele Panny Marie Sněžné
Jakub František Sadílek OFM, Provinční ministr františkánů

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pomozte postavit varhany XIV pražských mučedníků

17. – 31. 2017 – Výstava umělců z Ateliéru radostné tvorby

Výtvarný Ateliér radostné tvorby (A.R.T.) je určen pro umělce, jejichž chápaní světa a komunikace s okolím jsou jiné, nestandardní. Smyslem A.R.T. je vytvářet pro tyto tvůrce kreativní prostředí, kde panuje svoboda, výtvarná práce je radostí a je prostředím pro tvorbu, kterou lze posuzovat podle přísných uměleckých kritérií.

V současné době v ateliéru pracuje aktivně dvanáct umělců, kteří zde mají možnost tvořit čtyřikrát týdně, jsou jim tu k dispozici výtvarné prostředky i materiál bez jakýchkoliv poplatků.

Ateliér úzce spolupracuje s Akademií výtvarných umění, s níž uspořádal dvě společné výstavy pod názvem „Umění je jen jedno!“

Ateliér je finančně podporován hl. m. Prahou, m. č. Praha 7 a m. č. Praha 5, nadací Umění pro zdraví a v poslední době je výraznou pomocí podpora Nadačního fondu AVAST. Nedílnou součástí financování je prodej a pronájem obrazů, ze zisku dostávají 40 % samotní umělci.

Výstavu umělců z Ateliéru radostné tvorby lze navštívit v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné díky laskavosti bratří františkánů od 17. do 31. října. Ateliér můžete podpořit zakoupením některého obrazu. Uděláte radost sobě i tvůrcům. Vernisáž výstavy bude v úterý 17. října v podvečer.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 17. – 31. 2017 – Výstava umělců z Ateliéru radostné tvorby

22. 10. 2017 – Misijní neděle

V neděli 22. října proběhne každoroční den modliteb za misie, tzv. Misijní neděle. Na celém světě se v ten den konají pod záštitou Svatého Otce akce na podporu misií. U nás jako již tradičně proběhne sbírka na Františkánské misijní dílo ve světě. Všem dárcům děkujeme.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 22. 10. 2017 – Misijní neděle

26. 10. 2017 – Moderovaná adorace

První letošní poprázdninová moderovaná adorace bude ve čtvrtek 26. října v 19.15 hodin v kapli sv. Michala.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 26. 10. 2017 – Moderovaná adorace

28. 10. 2017 POZOR! Změna času

V noci ze soboty 28. října na neděli 29. října se mění čas. Nemusíte mít tedy obavy, že přijdete na nedělní mši svatou pozdě. Přece jenom ale přijďte…

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 28. 10. 2017 POZOR! Změna času

1. 11. 2017 Odpustky pro zemřelé

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a zřeknutí se náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. 11. 2017 Odpustky pro zemřelé

1. 11. 2017 – Koncert – LA TROMBA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Ve středu 1. listopadu bude provedeno v našem kostele oratorium o bloudící duši a Božím milosrdenství italského skladatele 2. pol. 17. století Giovanniho Battisty Bassaniho LA TROMBA DELLA DIVINA MISERICORDIA. Účinkuje soubor Musica cum gaudio pod vedením našeho varhaníka Martina Šmída. Průvodní slovo na dušičkové téma bude mít P. Filip Rathouský OFM. Koncert se koná v rámci festivalu Svatováclavské slavnosti.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. 11. 2017 – Koncert – LA TROMBA DELLA DIVINA MISERICORDIA

2. 11. 2017 Průvod světla na hřbitůvek za kostelem

Ve čtvrtek 2. listopadu by měl být po večerní mši svaté průvod světla na hřbitůvek za kostelem. Více informací bude v ohláškách. Tento den bude mít také Sekulární františkánský řád v 16.00 hodin v kapli sv. Michala mši svatou za zemřelé terciáře.

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. 11. 2017 Průvod světla na hřbitůvek za kostelem